Vilkår

Ved godkjennelse av avtalevikår blir denne kontrakten automatisk godkjent/akseptert.
**AvtaleGiro opprettes av medlemmet selv ved å følge link til el-signering, mottatt pr e-post fra sprek365.**
Sprek365 tilbyr både kontrakter med bindingstid og uten bindingstid, les over punkt 1 for ditt valg.
1A: Dette medlemskapet løper automatisk videre til sprek365 får skriftlig beskjed om oppsigelse/ endring. Ingen bindingstid. Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt skriflig oppsigelse.
1B: FAST LAVPRIS 12 MND, Dette medlemskapet har 12 mnd binding med Fast Lavpris og vil automatisk løpe videre etter bindingstiden, en kan også binde seg igjen for nye 12 mnd med Fast Lavpris. Etter 12 mnd med Fast Lavpris vil dette medlemskapet endre seg til medlemskap uten bindingstid og det er den pris pr mnd som gjelder videre. Oppsigelsetid er 1 mnd etter bindingstiden, oppsigelse skal skje på MIN SIDE.

2. Alle endringer av medlemskap skal skje via MIN SIDE. Det gjelder også kvilemåned og frysing. Kontaktinfo / e-mail pr senter: www.sprek365.no. Bekreftelse på utført endring sendes fra sprek365 innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte sprek365 på nytt.
“MIN SIDE” Gjør du selv alle endringer på ditt medlemskap, dette gjelder fra Mars 2019.

3. Sprek365 plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom, reduksjon på timeplanen eller manglende bruk av vårt tilbud.

4. Ved stopp av sponsing av medlemskap/ sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet.

5. Kvilemåned kan avtales 1 ganger pr kalenderår mot gebyr kr. 50,- pr mnd, gjelder kun medlemskap uten bindingstid. Kvilemåned må meldes skriftlig senest 15 dager før mnd.skiftet for den mnd. du vil ha treningsstopp i og kan ikke tas i oppsigelsesmåned. Ved graviditet, militære eller treningsstopp ihht legeærklæring, kan medlemskapet fryses for en lenger, avtalt, framtidig periode. Sprek365 Senior medlemskap har mulighet for 6 mnd frysing pr år uten gebyr. Alt av endringer skal skje via MIN SIDE.

6. **AvtaleGiro betaling: Jeg er kjent med at AvtaleGiro er en eksklusiv avtale underlagt avtaleforhold mellom min bank og meg som kontoinnehaver om betaling av regninger. Ved oppretting av AvtaleGiro gir jeg sprek365 rett til å melde inn belastning av treningsavgift ihht min treningsavtale. Dato for belastning er normalt den 02. i hver mnd. Som medlem plikter jeg å opprette AvtaleGiro avtale og jevnlig kontrollere at rett beløp belastes. Sletting av AvtaleGiro avtale i bank er ikke å regne som oppsigelse av medlemskap hos sprek365. Fakturagebyr påløper når AvtaleGiro ikke brukes til betaling av treningsavgift. Ved å oppgi din e-post får du tilsendt en link til Elektronisk signering av AvtaleGiro.

7. Oppstartsbeløp bestående av innmeldingsavgift, treningsavgift for rest av inneværende mnd og hele neste mnd skal betales på senteret ved start av medlemskap. Manglende betaling av treningsavgift vil føre til utestenging. Tapt eller ødelagt medlemskort må erstattes mot gebyr kr 100,-

8 Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan skje pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlig avgifter.

9. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å vere helsemessig skikket til å trene hos oss. Sprek365 fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på sprek365, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

10. Sprek365 forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid.

11. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt med løpende varighet.
Generell nedre aldersgrense ved Sprek365 er året man fyller 15 år. Man kan starte året man fyller 13 år dersom ens foresatt også er medlem.

12. Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift ihht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Sprek365 har på sine senter.

13. De som får innvilget NØKKELKORTAVTALEN (aldersgrense 14 år) forplikter seg til følgende:
* Forbudt å ta med seg andre som ikke har nøkkelkortavtale * Rydde etter seg og avslutte treningen
* Innlogging er mellom kl: 05.00 og 23:00 * Brudd på Sprek365 sine regler fører til utestenging.

14. All bruk av dopingpreparat fører til umiddelbar utestenging. Sprek365 har nulltoleranse for bruk av dopingpreparat. Ved å signere denne avtalen aksepterer du å bli kunne bli testet for doping i henhold til den norske dopinglisten. Nekter du test vil vi utestengt deg fra sprek365 asap. (ihht. norsk dopingliste).

15. Vi har overvåkning på alle sprek365 senter og dette for at alle våre medlemmer skal føle seg trygg hos oss. Vi har innført en avgift på 150 kr om dere som medlemmer hos oss tar med en person som ikke er medlem, dette blir lagt på neste mnd faktura med en SMS varsling til deg som medlem. Blir medlem tatt for å ha med en ikke medlem for andre gang vil vi bøtlegge medlem med 500 kr pr gang dette skjer. Vi går dagelig over innsjekk-kameraene våre for å sørge for at det kun er medlemmer som går inn på sprek365, alle skal bruke nøkkelkortet på trening.